בהבניה מתמדת

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

סביבה לפיתוח מקצועי של מורים

תרבות הל"ה (הוראה, למידה, הערכה) המטפחת הכוונה עצמית ללמידה